Za Svetlom 2009 (Sp. Nová Ves)


V spolupráci s Košickým samosprávnym krajom a Galériou umelcov Spiša (GUS) v SNV sa  24. septembra 2009 o 16.30 hod. vo výstavných priestoroch GUS v SNV uskutočnila vernisáž výstavy Anny Fedákovej "ZA SVETLOM". Kurátorom výstavy je PhDr. Vladimír Beskid a výstava trvá do 31. 10. 2009.

Vernisáž moderovala Zuzka Krupková a zúčastnili sa na nej aj hostia Tomáš Húlka, 6 báb + Tomás, Ľudová hudba pri ZUŠ Poprad.

Späť

Galéria


Copyright 2009 © Anna Fedáková. All rights reserved.




Zatvoriť okno