Poďakovanie - ako sa to všetko rodilo


Tvorivo -relaxačná záhrada Tônik


Idea tvorivo – relaxačnej záhrady pre deti a mládež – Mgr.art Anna Fedáková


Prvé stretnutie - dňa 29.5.2013 s Annou Schloserovou pri záhrade, vznik myšlienky spoločného priestoru pre deti, mládež a seniorov, následné vybavenie záhrady pre oba príslušné subjekty u primátora Antona Danka /ďakujeme/ a praktické realizačné kroky /hneď na druhý deň/, pridelenie záhrady vysunutým pracoviskám ZUŠ a CSS


Oslovená Alicka Lehocká /bývalá žiačka ZUŠ, študentka záhradnej architektúry/ a jej otec Zoltán Lehocký, škica praktického prevedenia, prvý návrh riešenia záhrady.

Pridáva sa Ing.Gabriel Bartoš zhotovuje prvé návrhy realizácie kaplnky a altánku, navrhuje názov -Tônik, kosí a upratuje záhradu.

Opravenie plota mesto Poprad, ďakujeme.

Počiatočné financie na zabezpečenie záhradných prác Ing.Maroš Lunter

Praktické začiatočné záhradné práce Helena Smreková.

Prvá brigáda, zabezpečenie opráv záhrady Mgr. Jozef Košický, riaditeľ CSS.

Návrh realizácie prírodnej záhrady a praktické prevedenie RNDr. Alenka Moyzešová /Zaješová/, usmerňovanie prác počas brigád...


Prípravný tím záhrady, neskôr realizačný tím občianskeho združenia Tônik:

Predseda: Mgr. Jozef Košický, riaditeľ CSS

Podpredseda: Ing.Gabriel Bartoš

Členovia: Mgr.art. Anna Fedáková, Zoltán Lehocký, pokladníčka Helenka Smreková

Príprava stanov OZ Gabriel Bartoš, Anna Fedáková, Jozef Košický /august 2013/


ĎAKUJEME:

za poskytnuté finančné dary : Ing.Maroš Lunter /100 eur/ - jún 2013

Anna Fedáková /150 eur/

za darovanie pracovného náradia p. Budickému

za praktické prevedenie obtiažnych prác v záhrade a zabezpečeniu náradia Zoltánovi Lehockému a Vladkovi Kiselovi, p.Horňáčkovi, p. Taušovi a ďalším

za skvelé zorganizovanie prvej brigády Mgr.Jozefovi Košickému - 13.9.2013

všetkým, ktorých mená nepoznáme a prišli nám pomôcť pri čistení a úprave záhrady

za zabezpečenie hliny k tvorivým dielňam Ing.Gabrielovi Bartošovi

za podarovanie farebných obkladačiek k zhotoveniu mozaiky kúpeľňovej firme Aquaterm

za požičanie stanov k tvorivým dielňam Caffé Trieste p.Krajňákovi, ďakujeme za jeho čas a iniciatívu, ktoré nám venoval pri ich stavaní a taktiež všetkým priateľom dobrého srdca, ktorí nám pomohli s jeho stavaním.

Ďakujeme všetkým, ktorí nás podporili svojou účasťou aj „drobnými k zaplateniu hliny“ pri dielňach, zameraných na tvorbu z hliny... a deťom zo ZUŠ, ktoré sa tak opravdivo venovali starkým pri modelovaní dňa 24.9.2013, kedy sa konalo prvé spoločné podujatie detí a starkých /CSS a ZUŠ/ - Tvorba z hliny


ďakujeme všetkým, na ktorých sme zabudli a nejakým spôsobom nám pomohli, či už vo forme modlitby, prinesením občerstvenia, vytvorením domáckej atmosféry pri podujatiach /Anička,Zuzka../ alebo morálnou podporou, ste skvelí...


Aj malé peniažky nám pomôžu:

Timka – 5 eur

p.Beľujská zakúpenie fotoobrazu 30 eur


Ďakujeme za dovezenie a sponzorské darovanie štrku na kruh a chodníky p.Bojňanskému.

Za spravenie kruhu pre deti Vladkovi Kiselovi a p.Kubáňovi, ktorý nám celý kruh dosypal a dokončil v sobotu 12.10. 2013.


Ďakujeme všetkým deťom, ktoré prišli a vo svojom voľnom čase zhotovili z rozbitých obkladačiek mozaiku /12.- 15.10.2013/ za víťazný návrh žiačke Dagmar Wikarskej.

Vďaka za pomoc aj jej mamke pri zhotovovaní mozaiky a za skvelú starostlivosť o naše brušká mamke Gončárovej /skvelá domáca pizza a chlebík/ aj všetkým tým, ktorí prišli a podporili nás svojou účasťou pri ukladaní základného kamienku - kryštálu, každý z účastníkov podržal v ruke so svojím prianím záhrade kryštál, tento kruh ziinšpirovala Alenka Moyzešová. Krásne nás prišla podporiť s vnučkou aj Hanka Schloserová, niektoré deti a susedia z okolia záhrady....


15.10.2013 založenie účtu pre OZ Tônik :

Sberbank 4 310 230 109, kód banky 3100,

prvý vklad 100 eur Jozef Košický.


Ďakujeme Tomášovi Šimovičovi za vklad 100 eur na náš účet,

aj jeho ockovi Mirkovi Šimovičovi za vklad 20 eur

Ďakujeme Gabrielovi Bartošovi za zhotovenie návrhu riešenia chodníkov, podľa architektonického zamerania /zameranie záhradného priestoru 150 eur/


- za darovanie kameňa riaditeľovi Štrkopieskov Batizovce p.Bojňanskému

- za darovanie a posadenie kríkov rodičom,

- za darovanie kvietkov, semiačok a sadeníc rodičom a deťom

- všetkým účastníkom kurzu permakultúry a rodičom dňa 12.4.2014, ktorí spoločne vytvorili inšpiračnú permakultúrnu špirálu / a nasadili liečivé rastliny, aby ich deti mohli poznať /v záhrade Tônik a za jeho krásne vedenie Alenke Moyzešovej

- za vyčistenie záhrady od starého lístia rodičom a deťom z okolia

- za privezenie kameňa Zolovi Lehockému

Všetkým, ktorí bez nároku na odmenu, zo srdca pomáhajú pri postupnom budovaní záhrady Tônik a za krásnu atmosféru, ktorá pri tom vzniká...


Odstúpenie Mgr. Jozefa Košického písomnou formou z dôvodu nedostatku času a pracovnej vyťaženosti, dňa 21.mája 2014.

Dňa 23.mája zasadnutie prípravného výboru OZ Tônik kde boli prijatí noví členovia Katarína Garajová, Alica Michalková, Michal Maťašovský a Marek Rabík, ktorý bol zvolený za organizačného zástupcu a bude zastupovať Tônik pri všetkých vonkajších záležitostiach.


Dňa 13.a 14. Júna 2014 sa uskutočnila dobrovoľnícka brigáda Naše mesto, na ktorú sme dostali grand /100 eur/ z nadácie Pontis.

Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, rodičom a študentom, ktorí sa brigády zúčastnili,

- za opravenie mozaiky /ktorá bola čiastočne poškodená poveternostnými vplyvmi/,

- za namaľovanie plota, zhotovenie záhonov, pripravenie kruhu

a zvlášť za vyrezanie štyroch lavičiek z dreva Zoltánovi Lehockému a Karolovi Istokovi. Lavičky budú slúžiť deťom a rodičom.

- Za poskytnutie priesad a rastlín do záhrady a ich vysadeniu Dáške Kohútovej

 

 

28.3.2015 - Brigáda - Ďakujeme všetkým - kto prišiel hrabať lístie a čistiť záhradu.

 

Apríl 2015 – stretnutie členov Tônika /Ing.Gbariel Bartoš, Zoltán Lehocký, Helena Smreková, Alica Michalková, Michal Maťašovský s primátorom mesta ..., ktorý prisľúbil, že sa príde osobne pozrieť do záhrady Tônik a zváži, ako by mohlo mesto pomôcť.

 

August 2015 zhotovenie ochranného cloniacieho plota a dohotovenie čerpania vody do suda v záhrade /Marek Rabík/

 

Späť

Copyright 2009 © Anna Fedáková. All rights reserved.
Zatvoriť okno