Idea záhrady


 

Pripravujeme relaxačno-tvorivú záhradu pre deti a seniorov „Tônik“.

Uvítame všetky nápady, podnety, pripomienky aj pomoc pri samotnej realizácii.

 

Zámer, prvotná idea, ktorú budeme rozvíjať:

 

Relaxačno tvorivá záhrada "Tônik"

Deťom a mládeži, hlavne tým, ktorí vyrastajú v panelákových sídliskách veľmi chýba kontakt s prírodou, precítenie krásy, tvorivé naplnenie. Väčšina z nich je pripútaná k počítačom, televízii...U niektorých detí to došlo až k závislosti. Tak vznikla idea, /aj na základe minulých skúseností, kde sme deti brávali na chaty, či chalupy a tam tvorili/ vytvoriť záhradu pre deti, kde by mohli nerušene tvoriť v prírodnom prostredí, kde by mali užší kontakt s prírodou a so svojou dušou, aby sa mohli prebudiť k tomu krásnemu čo je v nich, využiť svoj tvorivý potenciál. Deti a mládež majú v dnešnej dobe málo priestoru, aby sa mohli prejaviť výtvarne aj prakticky. Naskytla sa príležitosť využiť zanedbaný priestor za stacionárom a priestorom ZUŠ, ktorý sa priam ponúka k týmto aktivitám. Zároveň v spolupráci so stacionárom, s využitím aj pre seniorov. Je krásne vidieť spolupracovať starých a mladých ľudí, ktorí môžu na seba vzájomne pôsobiť.

Na základe impulzov žiakov výtvarného odboru, bývalých absolventov, ich rodičov, by sme chceli využívať záhradu k tvorivým aktivitám počas vyučovania, ale aj vo voľnom čase a počas prázdniny :


- kreslenie a maľovanie prírodných prvkov, záhradných zákutí

- tvorba z hliny

- tvorba z úlomkov dlaždíc, mozaika, lavičky

- zhotovenie sôch z pletiva a následného olepovania/dračie kráľovstvo/

- zhotovenie sôch z dreva, hliny a kameňa v spolupráci so sochármi

- vysadenie prírodných zákutí za aktívnej pomoci žiakov i seniorov, aby získali cit k prírode

- permakultúra a ochrana prirodzeného potenciálu

- možnosť tvorby aj pre bývalých absolventov školy, ktorí by taktiež mohli v tichu tvoriť

- sprístupnenie záhrady pri príležitosti výstav, koncertov, inšpiračnej tvorby odevov, tanečných a divadelných predstavení...

- aktívna spolupráca so seniormi pri výsadbe kvetinových a úžitkových permašpirál


Všetky tieto aj iné navrhované možnosti zosúladiť v jeden celok. Tí, ktorí sú ochotní pomôcť, sú bývalí absolventi, absolventi vysokých škôl, rodičia detí a nadšenci,

ktorí chcú aktívne tvorivo prispieť k jej vytvoreniu:


Záhradní architekti - RNDr.Alenka Moyzešová /tvorí permakultúrne záhrady pri školách a škôlkach po Slovensku/ - Alica Lehocká - študentka posledného ročníka záhradnej architektúry

Záhradná starostlivosť - Helenka Smreková, Zuzana Kokoruďová/ hlinené lavičky/

Praktické zhotovenie, návrhy drevených objektov - Zoltán Lehocký /autor niekoľkých ihrísk z dreva/

Základné architektonické riešenie, tvorba z hliny, dreva, vyhotovenie malej kaplnky, návrhy Ing. Gabriel Bartoš

Záhradné stavby - Zoran Ivancev

Tvorba sôch - Jozef Tomko, Mgr.art. Lubomír Purdeš

Prípravný a organizačný tím - Ing. Gabriel Bartoš

RNDr. Alena Moyzešová

Helena Smreková

Jozef Košický/riaditeľ stacionáru/

Zoltán Lehocký

Mgr.art. Anna Fedáková


Veľkú zásluhu na tom, že sme sa vôbec mohli pustiť do takéhoto projektu má poslankyňa Anna Schloserová, ktorej aj touto formou veľmi ďakujeme.

 


 

 

Späť

Copyright 2009 © Anna Fedáková. All rights reserved.
Zatvoriť okno